Mika trung A3 Gloxy MKA3T màu vàng

  • A3 Gloxy MKA3T
- Kích thước: 297 x 420 mm
- ĐÓng gói: 100 tờ/ream
- Độ dày: 1.3mm
Liên hệ
0988272826 - 0814999234