Bút dạ kính thiên long ...

Liên hệ

Tên danh mục Bút lông dầu
Thương hiệu Thiên Long
Bề rộng nét viết 1 mm & 0.4 mm
Số đầu bút 2
Đóng gói 10 cây / hộp
Trọng lượng 10 gram
Màu mực Xanh/Đỏ/Đen

Bút lông dầu Thiên Long PM-09

Liên hệ

Tên danh mục Bút lông dầu
Thương hiệu Thiên Long
Bề rộng nét viết 0.8mm & 6mm
Số đầu bút 2
Đóng gói 10 cây / hộp
Trọng lượng 24 gram
Màu mực Xanh/Đỏ/Đen

Bút dạ dầu flex FOPM09 - ...

Liên hệ

Tên danh mục Bút lông dầu
Thương hiệu Flexoffice
Bề rộng nét viết 0.8 mm & 6 mm
Số đầu bút 2
Đóng gói 10 cây / hộp
Màu mực Xanh/Đỏ/Đen

Bút lông dầu FOPM01 - 10C/H

Liên hệ

Tên danh mục Bút lông dầu
Thương hiệu Flexoffice
Bề rộng nét viết 1 mm & 0.4 mm
Số đầu bút 2
Đóng gói 10 cây / hộp
Màu mực Xanh/Đỏ/Đen
0988272826 - 0814999234