Sổ Lò xo A4 100tr Hải ...

Liên hệ

Sổ Lò xo A4 100tr Hải Tiến-LXA4-100, 3705 - 80q/th

Sổ Lò xo A4 200tr HT ...

Liên hệ

Đặc điểm:
- Sổ lò xo A4 HT-200tr dạng lò xo ngang, mẫu mã đẹp, dễ ghi chép
- Bìa giấy Ivory dày
- Dòng kẻ rõ ràng và nền giấy trắng, mịn
- Lò xo đóng tròn đều, không méo, được đóng trên đầu hoặc cạnh trái
- Sổ dùng để ghi nhận, ghi chú hàng ngày
- Thích hợp với nhiều đối tượng sử dụng
- Giấy định lượng 70gsm, độ trắng 92 ISO
- Số trang: 200tr
- Kích thước: khổ A4 (210 x 297mm)

Sổ Lò xo A5 100tr Hải ...

Liên hệ

Đặc điểm: 100&200 trang
KT: 150x210 mm
ĐL: 70g/m2
ĐT: 92-95 ISO
Bìa: Bìa cao cấp

Sổ Lò xo A5 200tr HT ...

Liên hệ

Đặc điểm: 100&200 trang
KT: 150x210 mm
ĐL: 70g/m2
ĐT: 92-95 ISO
Bìa: Bìa cao cấp

Sổ Lò xo A6 100tr Hải ...

Liên hệ

Đặc điểm: 100-200 trang
KT: 100x150 mm
ĐL: 70g/m2
ĐT: 92-95 ISO
Bìa: Bìa cao cấp

Sổ Lò xo A6 200tr HT ...

Liên hệ

Đặc điểm: 100-200 trang
KT: 100x150 mm
ĐL: 70g/m2
ĐT: 92-95 ISO
Bìa: Bìa cao cấp

Sổ Lò xo B5 100 tr ...

Liên hệ

Đặc điểm: 100-200 trang
KT: 180x252 mm
ĐL: 70g/m2
ĐT: 92-95 ISO
Bìa: Bìa cao cấp

Sổ Lò xo B5 200 tr ...

Liên hệ

Đặc điểm: 100-200 trang
KT: 180x252 mm
ĐL: 70g/m2
ĐT: 92-95 ISO
Bìa: Bìa cao cấp
0988272826 - 0814999234