Sổ INOVA B4 240 tr bằng ...

Liên hệ

Tên sản phẩm: Sổ bìa cứng bằng đầu B4 240 Trang
- Xuất xứ: Việt Nam.
- Đơn vị: quyển.

Sổ Công văn đến 160tr

Liên hệ

Được sản xuất bởi Hải Tiến, 160 trang, bìa sổ bồi bóng, có kích thước 180x250mm (160x230mm), giấy định lượng 60gsm, độ trắng giấy 84-92 ISO. Giấy viết êm tay, không thấm nhòe.

Sổ Công văn đi 160tr

Liên hệ

Được sản xuất bởi Hải Tiến, 160 trang, bìa sổ bồi bóng, có kích thước 180x250mm (160x230mm), giấy định lượng 60gsm, độ trắng giấy 84-92 ISO. Giấy viết êm tay, không thấm nhòe.

Sổ Kế toán tổng hợp - ...

Liên hệ

Đặc điểm:
- Sổ kẻ ngang kích thước: 210 x 297 mm
- Định lượng: 60 g/m2
- Độ trắng: 92 ISO
- Bìa Duplex cán bóng

Sổ kế toán tổng hợp 160 ...

Liên hệ

Đặc điểm:
- Sổ kẻ ngang kích thước: 210 x 297 mm
- Định lượng: 60 g/m2
- Độ trắng: 92 ISO
- Bìa Duplex cán bóng

Sổ Kế toán tổng hợp 200 ...

Liên hệ

Đặc điểm:
- Sổ kẻ ngang kích thước: 210 x 297 mm
- Định lượng: 60 g/m2
- Độ trắng: 92 ISO
- Bìa Duplex cán bóng

Sổ Kế toán tổng hợp 300 ...

Liên hệ

Đặc điểm:
- Sổ kẻ ngang kích thước: 210 x 297 mm
- Định lượng: 60 g/m2
- Độ trắng: 92 ISO
- Bìa Duplex cán bóng

Sổ A5 bìa cứng - 200trang ...

Liên hệ

- Tên sản phẩm: Sổ bìa cứng
- Xuất xứ: Việt Nam.
- Đơn vị: quyển.
- Đặc điểm:
+ Bìa sổ cứng, lề sổ được nẹp tạo cảm giác cứng cáp, bền chắc cho người sử dụng.
+ Chất lượng giấy tốt ,không có hiện tượng thấm nhòe khi viết .Độ trắng : 92 - 95 ISO .
+ Định lượng giấy : 60 gsm.
+ Kích thước : 215 x 150 mm ( ± 2mm) .
+ Số trang : 200 trang.

Sổ A4 bìa cứng bằng đầu ...

Liên hệ

Tên sản phẩm: Sổ bìa cứng bằng đầu A4 160 - 240 - 320 (trang)
- Xuất xứ: Việt Nam.
- Nhà sản xuất: Hải Tiến
- Đơn vị: quyển.
- Đặc điểm:
+ Bìa sổ cứng, lề sổ được nẹp tạo cảm giác cứng cáp, bền chắc cho người sử dụng, bia sổ dài hơn ruột nên có thể đánh dấu, phân trang
+ Chất lượng giấy tốt ,không có hiện tượng thấm nhòe khi viết .Độ trắng : 92 - 95 ISO .
+ Định lượng giấy : 60 gsm.
+ Kích thước : 210 x 300 mm ( ± 2mm) .
+ Số trang : 160 - 240 - 320 (trang)
0988272826 - 0814999234